You are hereKronika klubu

Kronika klubu


Rok 2009

Rok 2009 byl pro CdP Loděnice jedním z klíčových roků. Parta hráčů a příznivců se rozhodla pro převedení činnosti na oficiální platformu a v létě tohoto roku se zaregistrovala na Ministrestvu vnitra ČR jako občanské sdružení a klub následně vstoupil do České asociace pétanque klubů (ČAPEK).
K již existujícím akcím v režii členů klubu přibyl turnaj "O pohár CdP Loděnice" a "1. Loděnická Pétanque Liga".
Vedle obvyklých akcí, organizovaných klubem, se naši členové účastnili několika otevřených turnajů v rámci ČAPEK, zpočátku - do vyřízení registrace klubu - ještě bez možnosti zápisu bodů, ke konci roku již jako plnoprávní účastníci. Z těchto akcí stojí za zmínku účast na "CENTROPE - Avokádo CUP", "Vo Jarinovy Koule" (Hartvíkovice) ...

Rok 2010

Přestože počasí začátkem roku příliš naší zálibě nepřálo, zahájili jsme již před koncem února. Trochu jsme si zatrénovali a krátce nato vyrazili na "Světový Den Koulí" 6.3.2010 v Ořechu.
Poprvé ve své historii organizoval klub turnaj, zařazený do termínovky ČAPEK. Jednalo se o turnaj "O pohár CdP Loděnice" (dvojice), který proběhl za účasti 27 družstev z 8 klubů v sobotu 10.7.2010. Před akcí byl upraven původně již příliš tvrdý povrch hřišť navezením vrstvy stěrku.
Opět jsme se zúčastnili "CENTROPE Avocado Cup" v krásném prostředí Trojského zámečku a zahrad a celkem neúšpěšná byla naše výprava do Kolové na "MČR dvojic".
Na našem hřišti proběhl "Turnaj dvojic", firma Gekon uspořádala turnaj trojic "O křišťálovou tašku" a jako poslední v tomto roce se konal turnaj jednotlivců "Standův loděnický pohár".

Rok 2011

V tomto roce jsme pokračovali hned jak počasí dovolilo v úprave zázemí hřišť, přidali jsme ke klubovně stánek, upravili klubovnu atd.
Na začátku sezóny proběhl turnaj jednotlivců "Karlův jarní pohár" a hned na to návazala série dalších akcí, které organizoval náš klub nebo kterých se naši členové účastnili (Prvomájové koule barona Prášil - Ořech, Plzeňské koule, AVOCADO Cup ...) a dokonce se nám podařilo i zasáhnout do bojů o medailová umístění.
Za zmínku určitě stojí, že byl náš klub pověřen organizováním Mistrovství České republiky 50+ pro rok 2011
Začátkem září se někteří členové CdP Loděnice vypravili na pár dní do oblasti vzniku naší oblíbené hry, do francouzského Saint Tropez. Je jasné, že hlavním cílem cesty bylo zahrát si s místními petanque. To se podařilo, v průběhu pobytu se na proslulém náměstí konal každý den turnaj.
Ve čtvrtek 3.listopadu 2011 vyšel ve čtrnáctideníku NÁŠ REGION článek o našem klubu

Rok 2012

Sezónu 2012 jsme zahájili turnajem dvojic NAKASHI Cup. Během roku jsme se potom účastnili řady akcí, organizovaných jinými kluby i našich vlastních. Výčet včetně dosažených výsledků je uveden v článku Rok 2012. Věnovali jsme se také zvelebování zázemí - prostě rok jako jiné :)

Rok 2013

V roce 2013 jsme s pomocí obce významně rozšířili kapacitu hřišť a vylepšili zázemí. Účastnili jsme se řady akcí a několik jich i sami pořádali - viz článek. Za jeden z největších výsledků klubu v tomto roce můžeme považovat vítězství v Zimní UBULize.
Bohužel se v tomto roce stal náš areál cílem zlodějské chátry a byli jsme okradeni.